TEISINĖS PASLAUGOS. VIEŠIEJI PIRKIMAI. STRATEGINIS VALDYMAS

KOKYBĖS GARANTIJA UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ

 

VšĮ „Teisė ir valdymas“ – teisininkų komanda, teikianti kokybiškas teisines paslaugas ir pagalbą už patrauklią kainą.

CIVILINĖ TEISĖ. DARBO TEISĖ

 

Konsultuojame sandorių, sutarčių sudarymo ir vykdymo, Darbo kodekso ir Civilinio kodekso įgyvendinimo, darbdavių ir darbuotojų teisių gynimo bei pareigų užtikrinimo, konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimų sudarymo, vykdymo klausimais.

ĮMONĖS TEISININKAS

Bendradarbiaudami su Jūsų įmonės darbuotojais užtikriname efektyvią teisinę aplinką versle ir jos stebėseną, rengiame sutartis, vidaus administravimo dokumentus, garantuojame jų tinkamą vykdymą, betarpiškai ir greitai išsprendžiame Jūsų darbuotojams kilusias teisines problemas.

 

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Sukauptos daugiau nei 10 metų patirties dėka konsultuojame perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų  klausimais, rengiame pasiūlymus, pretenzijas, kitus dokumentus, analizuojame viešojo pirkimo dokumentus ir teikiame teisinę pagalbą sėkmingam viešojo pirkimo vykdymui ar dalyvavimui jame.

PROJEKTŲ VALDYMAS, GALIMYBIŲ STUDIJOS

Strateginis projektų valdymas
Projektų vykdymas, monitoringas ir kontrolė
Projektinės veiklos patirties analizė
Galimybių studijų rengimas.

ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI ORGANIZACIJOS VEIKLOJE, EL. TAPATYBĖ

Įvertiname įmonės elektroninės erdvės reglamentavimą, rengiame vidaus dokumentus siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą, elektroninės tapatybės valdymo sistemos tinkamą reglamentavimą siekiant išvengti duomenų praradimo ar netikslumo rizikos.

IT TEISĖ IR ASMENS DUOMENŲ TEISINĖ APSAUGA

2018 m. gegužę įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), įvertiname įmonės vidaus darbo tvarkos reglamentavimą, rengiame dokumentus, nustatančius darbuotojų, klientų, tiekėjų ar kt. asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo taisykles, reglamento nuostatų įgyvendinimą, individualų veiksmų planą, konsultuojame IT teisės klausimais.

TEISINĖ PAGALBA DARBO KLAUSIMAIS

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (pakeitimai dėl atostogų, viršvalanDžių ir kt.), darbuotojai įgijo daugiau teisių, tačiau dažnu atveju neturi žinių, kaip šias teises įgyvendinti. Konsultuojame darbuotojus ne tik ginčo su darbdaviu atvejais, bet ir teisių bei pareigų tinkamo įgyvendinimo klausimais, rengiame reikalingus dokumentus.

STRATEGINIS VALDYMAS

Strategijos kūrimas ir įgyvendinimas

Subalansuotų rodiklių sistema

Žmogiškųjų išteklių politika ir jos įgyvendinimas

Mokymai: atviri, įmonėms, nuotoliniai